נביה אסעד - ראש המועצה החל מיום 28.07.2009

كلمة لا بد منها بهده المناسبة اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى جميع مواطني قريتيّ كسرى وكفر سميع على الثقة الغالية التي منحوني اياها ...

المزيد...

אתרים חשובים