מחלקות המועצה


לשכת ראש המועצה

לשכת ראש המועצה

2017-01-01 15:02:39

בקורת פנים ומשפט

• מינוי מבקר המועצה, מינוי חובה עפ"י צוו המועצות המקומיות וחוק הביקורת הפנימית 1992.

2017-01-03 15:02:27

גביה וארנונה

قسم الحسابات

2017-01-04 15:02:14

איכות סביבה, תברואה ורישוי עסקים

איכות סביבה, תברואה ורישוי עסקים

2017-01-14 15:02:03

הנדסה ותכנון

הנדסה ותכנון

2017-01-12 15:01:34

חינוך וספורט

חינוך וספורט

2017-01-12 15:01:04