הנדסה ותכנון


2017-01-12 15:01:34

נהאד חטיב : מהנדס ורכז נגישות במועצה

ישיר: 6166815 04 פלאפון: 0542460157

רנא נסראלדין - מזכירת מח הנדסה .

דוא"ל : nihad@iula.org.il

מחלקת ההנדסה מורכבת ממהנדס המועצה , מזכירה בחצי משרה מנהל עבודה וצוות תחזוקה והיא אמונה על תכנון , תפעול והאחזקה השוטפת של המועצה בהיבטים הבאים :

- תשתיות - ניקוז, חשמל , כבישים מדרכות , פארקים , מתקני משחקים, תוכניות תיירות ונופש ודרכים חקלאיות .

- ליווי תכנון פרויקטים ופיקוח , מיפוי ומדידות נכסים .

- המחלקה אחראית על ליווי תוכניות מתאר כולל הרחבת שכונות חדשות , איזור תעשייה ומסחר ושכונות
לחיילים משוחררים .

- ליווי תכנון מבני ציבור ומבני חינוך .

- תאורת רחוב .

- תיקון וטיפול במפגעים בטיחותיים .

- תחזוקת גנים ציבוריים , טיילות , חורשת הנופלים ובתי עלמין .

- תחזוקת תשתיות המועצה .

- תחזוקה שוטפת של מעקות ,עמודי חשמל וצינורות מים וסימון כבישים .

תשתיות
מערכת המים והביוב

מערכת המים והביוב הועברו לתאגיד מעיינות זיו בע"מ .

מהנדס המועצה מלווה את כל תכנוני ההרחבות החדשות המקומיות והאזוריות .

מערכת החשמל
מחלקת ההנדסה מלווה את תכנון מערכות החשמל המבוצעות ע"י חברת חשמל , מערכות ציבוריות לחיבור דירות חדשות לרשת כולל תאורת רחוב ומרכזיות חדשות .

תכנון כבישים ומדרכות וניקוז
מח ההנדסה מלווה את תכנון הכבישים , המדרכות , הניקוז ותאורת הרחוב בתיאום עם המשרדים הרלוונטיים הממנים כגון משרד התחבורה מע"צ החדשה ומשרד הבינוי והשיכון .

התכנון והביצוע נעשה עפ"י הסטנדרטים הגבוהים הנהוגים בתחום תוך מתן דגש מיוחד על אלמנט הבטיחות , השילוט והתמרור .
כמו כן שוקדת המחלקה על קבלת תקציבים ייעודיים לסלילת דרכים חקלאיות וקבלת תקציבים למטרה זו מידי שנה .

תכנון פארקים , מתקני משחקים וספורט , תיירות ונופש

מח ההנדסה מלווה תכנון הפארקים , מתקני המשחקים התיירות והנופש .
המועצה סימה בימים האחרונים פרויקט פייס ירוק הכולל מסלולי הליכה מתקני התעמלות ומתקני משחקים באזור מרכז תרבות וספורט בכסרא .
כמו כן לאחרונה הושלם קירוי שני מגרשים האחד בסמוך לאולם ספורט בכסרא והשני בסמוך לבית ספר אחווה בכפר סמיע .
היום נמצאים בביצוע מגרש כדורסל בקרית הספורט , השלמת מגרש בביה"ס חרובית בכסרא ומגרש בסמוך לבית העם בכפר סמיע .
המועצה השלימה בסיוע משרד התיירות בביצוע שלב א – פיתוח פארק הסלעים , על הפרק השלמת ביצוע שלב ב + שלב ג מותנה בקבלת תקציביים ייעודיים למטרה .
כמו כן הוגשה תוכנית מפורטת לשטח תיירות ונופש בקרבת מרכז תרבות וספורט שמטרתו קידום נושא התיירות בתחום המועצה .

ליווי פרויקטים ומדידת נכסים
מהנדס המועצה אחראי על ליווי פרויקטים עתידיים בכל התחומים והכנת תוכניות אב למים ,
לביוב לחינוך ולמוסדות ציבור :
מתבצעת כרגע מדידת נכסים ע"י חברת אופק לפידות בליווי משרד מהנדס המועצה ומחלקת הגבייה .

תכנון עתידי
מהנדס המועצה מלווה תכנון תוכניות אב ועדכונם מעת לעת הרחבת שכונות לחיילים
משוחררים ע"י משרד הבינוי והשיכון כולל כל התשתיות , ליווי תכנון איזור תעשייה והרחבת
תוכניות המתאר.
לאחרונה הגישה המועצה הצעה להרחבת תוכניות המתאר של שני היישובים כסרא וסמיע
כולל כל היועצים כגון : מים וביוב , יועץ כבישים , תחבורה ותנועה , יועץ אדריכלות נוף , יועץ
חשמל , יועץ פרוגרמטור ואדריכלים מהשורה הראשונה .
התוכניות נידונו בוועדה המקומית לתכנון ובנייה , מעלה הגליל והומלצו להפקדה בוועדה
המחוזית .
מן המיותר לציין כי התקיימו מספר דיונים בוועדה המחוזית ובמינהל התכנון בירושלים
במטרה לקדם את התוכניות . התוכניות בוטלו עקב אי השלמת תנאי סף . התנאים יושלמו עד תחילת יולי והתוכניות יוגשו מחדש .

ליווי תכנון מבני ציבור ומבני חינוך

מח ההנדסה מלווה את תכנון מבני הציבור ומבני החינוך בשני היישובים בשנה החולפת
סיימנו בניית שלב ב בביה"ס "אחווה " סמיע ובניית יח גן ילדים בכפר סמיע .
על הפרק יציאה למכרז חדש לבניית יח גן ילדים בשכונת חיילים כסרא ותכנון הרחבת ביה"ס
"אלבסמה" לחינוך מיוחד לפי הסטנדרטים של משרד החינוך ומשרד הרווחה .

המועצה הגיעה לרוויה מבחינת מוסדות הציבור , המבנים שנבנו מכילים את כל הפונקציות
לניהול חיי אוכלוסייה .

המועצה לא שכחה את זכר הנופלים מבני שני היישובים והקימה אתר הנצחה בין שני
היישובים באותו איזור מתוכנן להקים בית יד לבנים להנצחת זכר הנופלים .

תאורת רחוב
כבישים חדשים המבוצעים בסיוע משרדי ממשלה שונים נהנים מתכנון וביצוע מערכת תאורת
רחוב עצמאית .
בניית רשתות חשמל לאספקה ביתית בשכונות חדשות מקבלות התייחסות על ידי הרכבת פנסי
תאורת רחוב על כל עמוד חשמל שמותקן בתחום המועצה .
אחזקת מערכת תאורת הרחוב מתבצעת ע"י חשמלאי במועצה .

טיפול במפגעים בטיחותיים
מייד עם קבלת הודעה ו/ או גילוי מפגע בטיחותי הנושא מטופל מיידית ע"י מחלקת התחזוקה.

תחזוקה שוטפת
מחלקת התחזוקה אמונה על ביצוע עב תחזוקה שוטפת למערכת המים , תחזוקת גנים ציבוריים , טיילות , חורשת הנופלים ובתי העלמין .

תחזוקת תשתיות המועצה
לרשות המועצה עומדים מספר קבלנים בתחומים השונים שמבצעים את עבודות תחזוקת התשתיות בהתאם לקריאה ע"י מנהל המחלקה לרוב תשתית המים , הביוב , הניקוז ומערכת הכבישים .

תחזוקת מערכות שוטפת
מחלקת התחזוקה אמונה גם בין היתר על צביעת מעקות , עמודי תאורה , מערכות מים עיליות וסימון כבישים והרכבת שלטים עפ"י הצורך .

להלן רשימת חלק מהפרויקטים שבוצעו לאחרונה , פרויקטים בביצוע ופרויקטים עתידיים :

1. חיבור שכונת חיילים משוחררים ושכונה צפונית בכפר סמיע , למערכת הביוב האזורית .
2. מועדונית נוער ומרכז אשלים בכסרא ובכפר סמיע .
3. שיפוץ מרכז פייס קהילתי .

4. ביצוע דרכים חקלאיות בשני היישובים .
5. עבודות שיקום כבישים בשכונות ותיקות .
6. שיפוצים בביה"ס "אלמנארה " .
7. הקמת מגרש משולב בסמיע .

8. סלילת כביש סמוך לבריכת השחייה בכסרא .

9. סלילת כביש מס 20 בכסרא .

פרויקטים בביצוע :

- פריצת כבישים והנחת תשתיות שכונת חיילים בכסרא .
- פריצת דרכים חקלאיות בכסרא ובסמיע .
- בניית 2 יח גני ילדים במרכז הכפר כסרא .
- פריצת וסלילת כביש מס 4 בסמיע .

- הרחבת תחום תוכניות המתאר , תוכניות מועדוניות יוגשו במהלך חודש 7/11 .

- שיפוץ בית ההלוויות כסרא .

- שיפוץ בית ההלוויות סמיע .

- בניית מועדון / מועדונית בשכונת חיילים משוחררים בכסרא .

- בניית שלב ב בי"ס אלבסמה .

- תכנון ואישור 2 יחידות גני ילדים בכסרא .

- שיפוץ מחלקת רווחה .

- הרכבת חדר סנוזלין בבי"ס אלבסמה .

- מתקני כושר ציבוריים בכסרא סמיע .

- מערכות שמע לכבדי שמיעה בבתי הספר .

- טריבונה למגרש בי"ס אחווה סמיע .

- טריבונה למגרש כדורגל סמיע .

- שיפוץ בי"ס אלמנארה .

- תכנון מעון יום בסמיע .

- תכנון טיילות בכסרא סמיע .

יחד נעשה לקידום וטיפוח המועצה ויישוביה לרווחת תושבי המקום.



בכבוד רב

נהאד חטיב

מהנדס המועצה