איכות סביבה, תברואה ורישוי עסקים


2017-01-14 15:02:03

שם

תפקיד

מספר טלפון

נייד

פקס

חסן אבו חמיד

מנהל המחלקה

046166809

049872488

0542460145

049873483

מאהר נסר אלדין

פקח תברואה

046166809

049872488

0542460123

049873483

ד"ר  ריאד בשארה

20% משרה

ווטרינר

046166809

049872488

0524687665

049873483

סאלח מוראד

עובד כללי

046166809

049872488

 

 

סלמאן גאנם

טרקטוריסט

 

 

 

אשרף עבדאללה

פקח

 

0549903593

 

 

תחומי העיסוק של מחלקת התברואה
 
הדברה: 
• טיפול במזיקים תברואיים הפועלים בשטחים ציבוריים, ובהם מכרסמים, תיקנים, פרעושים, צרעות, על פי תלונות התושבים. 
• טיפול בשטחים פתוחים נגד יתושים, תהלוכן האורן, עשביית בר, ומכרסמים – על פי תכנית עבודה שנתית. 
• פיקוח, אכיפת הטיפול, וטיפול במקרה הצורך, במפגעים ובמזיקים תברואיים בשטחים פרטיים , ציבוריים  או מסחריים המשפעים על הסביבה.  
• ניהול קשר שוטף עם מחלקות תברואה של רשויות עירוניות שכנות ועם גורמים אחרים האחראיים על שטחים ותשתיות הגובלות או הנמצאות בשטח היישוב שקיימת בו בעיה של מזיק תברואי כלשהו.
גורם מבצע: קבלן הדברה מוסמך לפי מכרז.
כל יום שיש בתקופת הקיץ (בין החודשים אפריל-סוף אוקטובר) קבלן ההדברה מבצע  פעולות הדברה נגד זבובים ומזיקים מידי יום שיש בכלי אצירת הפסולת בשני היישובים  המוצבות בתחנות המעבר  ובמכולות 4.5 מ"ק שמספקת המועצה לתושבים בתקופת החתונות.

פעילות הדברה שמבוצעת ע"י המחלקה: הדברת המכרסמים במערכת הביוב ובמוסדות ציבור.  
בדיקות מי שתייה : 
דיגום מים: תאגיד המים והביוב ,מעיינות זיו, מבצעת דיגום, מעקב וביקורת על איכות מי השתייה מבחינה כימית ובקטריולוגית על פי תכנית קבועה מראש.
תדירות הדיגום: התאגיד מבצע דיגום בתדירות פעם בחודש. הדגימה מופנית למעבדת הלשכה לבריאות בחיפה. אשר קובעת את איכות המים.
במידה וקיימת חריגה מהתקנים או עם קבלת תלונות מהתושבים, התאגיד מבצע בדיקות נקודתיות ספציפיות לתלונה בתיאום עם לשכת הבריאות. 
יש לציין שמחלקת התברואה מפרסמת את תוצאות בדיקות המים שמקבלת מהמעבדה לתושבים דרך רשת קבלים מקומיים בשני היישובים. 
בעת ביצוע הדיגום, מחלקת התברואה דואגת לליווי הדוגם בכדי להבטיח ביצוע הדיגום באיכות והנקודות שנקבעו על ידי משרד הבריאות והמרשות המקומית.

 

ניהול פסולת מוצקה: 
פינוי האשפה הביתית מבוצע על ידי קבלן 
תדירות הפינוי: 3 פעמים בשבוע
ימים הפינוי: א, ד, ו.

פינוי פסולת מעורבת: 
מועברת ע"י התושבים לתחנות המעבר בשני היישובים. המכולות מפונות לאתרי סילוק פסולת , לפי צורך, לאתר עברון.

פינוי פסולת בניין: 
פסולת הבניין תפונה לאתר מאושר. קיימים שני אתרים לקליטת פסולת הבניין. אתר עברון ואתר גוש חלב. 
תושבים שרוצים לפנות חומר חציבה –חפירה , מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת התברואה  או מחלקת הנדסה במועצה.

 

תוכנית אב למחזור
ביוזמת הרשות המקומית הוכנה תוכנית אב לבחינת חלופות למחזור פסולת ברשות המקומית. הרשות המליצה על הצבת תשתית לקליטת פסולת קרטון, בקבוקי פלסטיק ונייר (על כל סוגיו) בשלב הראשון.

תוכנית חינוכית לעידוד מחזור וצמצום נפח אשפה: 
משרד הגנת הסביבה אישר את בקשת הרשות המקומית לקבלת סיוע עבור תוכנית חינוכית יישובית לעידוד המחזור וצמצום נפח האשפה ביישוב. 
מחלקת התברואה והחינוך יזמו ביחד ועדת היגוי והטלת משימות על מנהלי בתי הספר ולנציגי מערכת החינוך לקידום התוכנית.

 


לקראת חודש יולי 2011
המועצה תציב תשתית לקליטת הפסולת הנ"ל: 
נייר לבן- מבוצע על ידי קבלן חיצוני
קרטון:  המועצה תתחיל במחזור קרטון.
פינוי בקבוקים ופחיות משקה עד נפח 1.5 ליטר (לא כולל 1.5 ליטר): הפינוי מבוצע ע"י בעלי העסקים או יוזמות פרטיות של תושבים מקומיים. 
סוללות משומשות מפונות לרמת חובב דרך היחידה הסביבתית פסגות הגליל והמשרד להגנת הסביבה.
גרוטאות רכב ומתכת: הפינוי מבוצע ע"י יזמים פרטיים מקומיים. 
גזם וגפת: משמשים את התושבים המקומיים כחומרי גלם להסקה. 
פינוי שמן בישול: החל מחודש יוני עסקי מזון יפנו את השמן המשומש למטרות מחזור. 
פינוי שמן מוסכים,מסנני שמן ומצברים: הפינוי מבוצע ע"י חברות מתמחות.

ניקיון הרשות


טיאוט:
טיאוט רחובות ומדרכות: מבוצע ע"י קבלן חיצוני. 
צוות הטיאוט: 4 עובדים שעובדים 
תדירות הטיאוט: 3 ימים בשבוע. בימים א,ה בכסרא ויום ג בסמיע.


ווטרינריה


ימי נוכחות הווטרינר: יום ראשון ורביעי בין השעות 1200- 1600. או לפי מקרה חירום.
עיקר עיסוק הווטרינר: חיסון הכלבים והחתולים נגד כלבת
בדיקות משנה לממכר בשר באטליזים
הרצאות על מחלות שמועברות על ידי בעלי חיים לבני אדם כגון מחלת הכלבת , הפרצוליזיס, הפרה המשוגעת ושפעת העופות וכדומה לתלמידי בתי הספר. 
אגרת החיסון והרישיון (כולל שבב אלקטרוני) עומדת כיום על 120 ₪.
האגרה עבור חיסון כלב פעם שנייה, ויש לו כבר שבב, תעמוד על 70 ₪.

רישוי עסקים


גורם מטפל ברישוי עסקים: מנהל המחלקה מר חסן אבו חמיד. 
מחלקת התברואה היא הגורם המטפל במתן רישיונות לעסקים בתחום שיפוטה וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים 1968. 
כאשר העסקים הטעונים רישיון מחולקים ל-10 קבוצות עיקריות:
1. בריאות רוקחות קוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים 
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי נופש וספורט
8. רכב ותעבורה
9. שרותי שמירה ואבטחה
10. תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים

רישיון העסק ניתן רק לאחר שאושר על ידי הרשויות המפורטות מטה לפי שייכות העסק כאשר יש חובה לקבל אישור של ועדת בניין ערים "שמעונים" וכיבוי אש.

שאר הרשויות הן:
משרד הבריאות: מחולק לבריאות הסביבה ושרות המזון
המשרד לאיכות הסביבה
משרד העבודה
משרד החקלאות
משטרה
משרד התחבורה
משרד החינוך, התרבות והספורט
והרשות המקומית

 

תהליך קבלת הרישיון 
אדם חברה המתכננים להקים עסק, עליהם להגיש למחלקת רישוי עסקים ברשות בקשה לקבלת רישיון עסק.
לטופס הבקשה יש לצרף את תכנית העסק בדומה לתכנית המוגשת לועדת בניין ערים.
בנוסף לתכנית זו יש לצרף תכנית מערכות מים וביוב, מיזוג אויר, אוורור, תכנית פריסת הציוד בעסק וכו.
בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישוי בסך 268 ₪ המתעדכנת מעת לעת. אגרת הרישוי הינה גם תשלום עבר רישיון העסק. על כפל רישיון 143 ₪. 
לאחר שהוגשו בקשת הרישיון ותכניות העסק, רשות הרישוי המקומית תעביר את טופס בקשת הרישיון ותכניות העסק לאישור גורמי הרישוי האחראים החל מועדת בניין ערים וכולל משרדי הממשלה השונים. במקביל בעל העסק ידאג להמציא לרשות הרישוי המקומית אישור כיבוי אש.
לאחר שהבקשה אושרה על ידי כל הגורמים בנוגעים בדבר ונקבעו התנאים לעסק. רשות הרישוי המקומית תיתן לבעל העסק רישיון. תוקף הרישיון משנה ועד לצמיתות והכל לפי סוג העסק ותנאיו.
במידה והתחלפו בעלי העסק, נוספו מבנים חדשים או חלו שינויים במערך תפעול העסק יש צורך להגיש בקשה מחדש לקבלת רישיון עסק.

פעולות פיקוח על ידי הווטרינר והפקח מבוצעות באופן שוטף.

 

 פרויקטים חינוכיים סביבתיים


המחלקה בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית פסגות הגליל ומחלקת החינוך במועצה מקיימת פרויקטים סביבתיים חינוכיים בתחום בתי הספר. דוגמה לפרויקטים: בית ספר ירוק, פרויקט קשר (קשר בין אדם סביבה וטבע) בשיתוף רשות שמורות הטבע.
השתלמויות בנושא איכות הסביבה למורים בבתי הספר ולעובדי הראשות.
הרצאות בנושאים סביבתיים ותברואיים על ידי גורמים מקצועיים.
מחלקת התברואה בשיתוף פעולה עם בתי הספר נוטלת אחריות על אחזקת וטיפוח פרק הסלעים וחורשת הנופלים.


פרויקטים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים הלאומיים.

1. פרויקט "לגעת בטבע" 
מחלקת התברואה יזמה ומרכזת את התוכנית החינוכית לקידום התפיסה הסביבתית והירוקה בבית ספר מקיף חטיבת ביניים. הפרויקט בשיתוף מחלקת החינוך ברשות המקומית ורשות שמורות הטבע.

2. חינוך לשימור ערכי טבע: 
בסיכום עם רשות שמורת הטבע, הוחלט להפיץ חומר הסרה ותמונות בנושא שימור פרחים וחיות בר לכל בתי הספר והגנים.

 

3.דילול אוכלוסיית שפני הסלעים בסביבת הבתים. 
ביוזמת מחלקת התברואה, ולאחר קבלת אישור רשות הטבע והגנים הלאומיים, הוענקו מספר רישיונות לציידים לפעול לדילול אוכלוסיית שפני הסלע אשר גורמים לנזקים לנכסי התושבים ומהווים גורם להעברת מחלות לתושבים ובמיוחד מחלת הכלבת.


בדיקות קרינה 
מחלקת התברואה מזמינה בדיקות תקופות לגילוי קרינה מאנטנות סלולאריות ביישובים. הבדיקה מבוצעת על ידי חברת "מלרז" והמשרד להגנת הסביבה.
תוצאות הבדיקה מפורסמות לתושבים דרך אתר האינטרנט של המועצה ותחנות הכבלים המקומיים ולוחות המודעות.

גז הראדון:
בדיקת גז הראדון במוסדות חינוכיים וציבוריים על ידי גורם מקצועי מאושר.
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית לא מייננת:
בדיקות תקופתיות מבוצעות על מנת לאתר חריגות או נוכחות קרינה שעלולה להזיק בבריאות התושבים. הבדיקה מבוצעת ע"י גורם מקצועי (משרד הגנת הסביבה).


חוקי עזר של המועצה המקומית כסרא-סמיע:
א. עבירות קנס
ב. צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), מועצה מקומית כסרא סמיע  התש"ס 2000.
ג. חוק עזר פתיחת עסקים וסגירתם התשנ"ד 1994
ד. חוק עזר רוכלים, השנ"ב 1992.
ה. חוק עזר שווקים: התשנ"ב 1992.
ו. החזקת בעלי חייםץ. התשנ"ב 1991.
ז. הוצאת אשפה. התשנ"ב 1992.
ח. (ניקוי מגרשים) חצרות וכניסות של בתים   התשנ"ב 1992.
ט. תברואה וסילךוק מפגעים. התשנ"ב 1992.
י. שימור רחובות. התשנ"ו 1995


אנו במחלת התברואה מתייחסים בכבוד וברצינות לכל פניה ו/או תלונה. הפניה ו/או התלונה מטופלת על ידינו במסירות ובהקדם האפשרי.