גביה וארנונה


2017-01-04 15:02:14

מנהל המחלקה                                           : סמיח נסראלדין

קופאית ראשית  וסגנית מנהל המחלקה      : נאילה רבאח

טלפונים במחלקה                                      : 6166817 – 04-6166818

מחלקת הגבייה היא מהמחלקות החיוניות במועצה , בכל שנה המועצה מחליטה להטיל ארנונה כללית בתחום שיפוטה בהסתמך על הנחיות משרד הפנים וכפוף לחוק ההסדרים במשק , אשר קובע מדי שנה את תעריפי הארנונה עפ"י סוג הנכס וגודלו .

תשלום הארנונה ע"י התושבים מהווה מרכיב מתקציב המועצה ומבטיח פעולות שוטפות לאספקת שירותים לתושבים הכוללים בין היתר תאורת רחובות , תחזוקת כבישים ומדרכות , תחזוקת גנים ציבוריים , אספקת שירותים בתחום התברואה , ניקיון רחובות ומגוון שירותים נוספים לרווחת תושבי הרשות .

הארנונה בהיותה מס המשולם לקופת המועצה משום כך אין היא משולמת תמורת שירות מסוים , לכן , אין לתלות את החובה לתשלום באותו מתן שירות זה או אחר .

 

סקר נכסים , מדידת הנכסים ביישוב כסרא סמיע ..משרד הפנים חייב את כל הרשויות והעיריות במדינת ישראל לבצע סקר נכסים, כל רשות בתחומה .לאור האמור לעיל , המועצה עומדת מבצעת את הסקר ופונה לציבור לשתף פעולה לטובת הכלל .