בקורת פנים ומשפט


2017-01-03 15:02:27

• מינוי מבקר המועצה, מינוי חובה עפ"י צוו המועצות המקומיות וחוק הביקורת הפנימית 1992.

המבקר פועל מכוח החוק המגדיר את תפקידו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ולמאגרי המידע של המועצה.

המבקר בודק את התנהלות ה של הרשות  בהיבטים של עמידה בהוראות החוק והוראות הנוהל הקבועות והמחייבות עפ"י חוק, 
תוך שמירה על יעילות וחסכון כלכלית ושמירה על אימות מידה ומינהל תקין ללא משוא פנים.

המבקר בוחר נושאי הביקורת, ובהתאם רושם דוח ביקורת וגם מסקנות והמלצות ע"מ לאפשר שיפור התנהלותו 
של אותו נושא.

למבקר תפקיד רגיש- ביקורת בגוף שהוא עובד בו. החוק נתן הגנות שונות למבקר ע"מ לאפשר לו לבצע 
עבודתו בצורה הטובה ביותר .

המבקר עצמאי בהכנת תוכנית העבודה השנתית. עובדי המועצה מונחים לתת לו גישה חופשית למסמכים
 ולמאגרי המידע הממוחשב, הוא רשאי להשתתף בכל ישיבות המועצה והוא בעצמו קובע אופן עבודתו.

• תפקיד המבקר:

* לבדוק את פעולות המועצה אם נעשו כדין ובידי המוסמך לכך, תוך שמירה על טוהר מידות וסדר מינהל תקין 
ועיקרון היעילות והחיסכון.

* לבדוק פעולות עובדי המועצה .

* לבדוק את הנהלת החשבונות במועצה, דרך החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחה את הדעת.

* היקף משרת המבקר 50%

* המבקר ממלא תפקיד ממונה על תלונות ופניות הציבור 

* העמדת מידע לציבור 

ימי קבלת קהל:

יום ב מ 8 בבוקר עד 12 בצהרים

ימי ג וד מ 8 בבוקר עד 15 אחר צהרים.

טלפונים: 04-9872488/6166813

למשלוח מכתבים : ת.ד 396   כסרא סמיע 20138