לשכת ראש המועצה


2017-01-01 15:02:39

מנהלת לשכה  - ודאד נאסר , תושבת כפר סמיע 

טל.  801 /04/6166803  פקס. 04/9873117 

kissra_samea@iula.org.il

לשכת ראש הרשות המקומית מהווה צומת של המידע אודות פעילויותיה השונות והפרויקטים של כל המחלקות ואליה מתנקזים כל הנושאים .

כמוכן , הלשכה מהווה קשר בין ראש המועצה לבין גורמים חיצוניים שונים : משרדי ממשלה , חברי כנסת, נציגי מוסדות וחברות .

נושאים באחריות  מנהלת הלשכה:

ניהול יומן ותיאום פגישות , מענה לפניות התושבים והפנייתם לגורמים האחראיים והרלוונטיים ברשות  , שיחות ותיאום ישיבות עם מנהלי מחלקות ועובדים וטיפול בנושאים שונים : חוזים , מכרזים ,ודיווחים .

ניהול ותכנון נכון של הלשכה תורם להצלחת תפקוד ראש הרשות.

--------------------------------------------