פרוטוקולים לשנת 2008


2017-10-05 13:29:58

מן המניין 1/2017

מן המניין 2/2017

 

 

מן המניין 3/2017

 

 

מן המניין 4/2017

 

 מן המניין 5/2017

 

מן המניין 6/2017

לשמיעת הקלטת ישיבה 6.2017 לחץ כאן

ועדת תמיכות 1/17  

 לא מן המניין 1/17

מן המניין 7/2017

 

 

לשמיעת ההקלטת ישיבה מן המניין 7/2017 לחץ כאן

 
ישיבה מן המניין 8/2017
 
לשמיעת הישיבה 8/2017 לחץ כאן