הנחיות והתגוננות לרעידת אדמה 1


2017-10-05 12:12:19


להלן הנחיות התגוננות לרעידת האדמה :

1. חזקו חפצים תלויים .

2. הוסיפו תמיכה לחפצים בסיכון : דודי שמש אנטנות .

3. הכינו ערכת ציוד לחירום הכוללת :

 • מים בכמות מספקת לכמה ימים .
 • מזון משומר .
 • ערכת עזרה ראשונה .
 • מטף לכיבוי אש .
 • העתקי מסמכים חשובים (והניחו ברכב ) .
 • פנס המופעל ללא סוללות .
 • ציוד חיוני נוסף .

4. הניחו חפצים כבדים במקומות נמוכים .

5. הכינו תכנית חירום משפחתית :

 • קיימו שיחה משפחתית בנושא !    
 • אתרו מראש מקום בטוח בבית (בהתאם להנחיות ) .
 • הכירו את מיקום מפסקי החשמל והגז הראשיים .
 • קבעו מקום מפגש משפחתי מחוץ לבית ואיש קשר .

 

כללי התנהגות במהלך רעידת האדמה

 1. שטח פתוח - הכי בטוח !

 2.  לא ניתן לצאת ? היכנסו לממ"ד והשאירו דלת פתוחה .

 3. אין מרחב מוגן ? צאו אל חדר המדרגות .

 4. במקרה אחר - עברו לפינה פנימית או מתחת לרהיט כבד .

 

 כללי התנהגות לאחר רעידת האדמה :

1. כבו אש דולקת ונתקו את הגז והשחמל .

2. צאו מיד מן המבנה והישמעו להנחיות הממונה בשטח .

3. הגישו עזרה ראשונה לפצועים .

4. האזינו לרדיו לבתים שניזוקו .

5. אים להיכנס לבתים שניזוקו .

6. אם נלכדתם תחת ההריסות , נסו להיחלץ . אין להדליק אש ! יש לכסות את דרכי הנשימה במטפחת

    או בבגד להגנה מפני אבק ולהימנע מלהתיש עצמכם בצעקות .

    כדאי להקיש על צנרת או על קירות  לאפשר למחלצים לאתר את מיקמוכם .