תכנית מתאר כסרא סמיע


2018-02-08 10:22:33

תאריך אחרון להגשת התנגדות בעניין תכנית המתאר המוצעת נקבע לתאריך 8/3/2018.

על כל המעוניין להגיש התנגדות לגשת לעורך דין מטעמו ולהגיש התנגדות מסודרת למועצה עד לתאריך הנקוב לעיל.

את ההתנגדויות יש להגיש למזכירות הרשות.

בברכה,

מהנדס המועצה